Personuppgiftshantering (GDPR)
Insamling
När du kontaktar oss via formulär på hemsida, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss
samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter. Samtycket gäller för de uppgifter du
lämnar till oss genom skriftlig eller muntlig kommunikation. Uppgifter som kan behövas för
utförande av vår tjänster kan i vissa fall även samlas in från myndigheter.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i
kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för
detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan
komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där.
Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.
När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hantering och syfte
Personuppgifter hanteras i syfte att kunna administrera och tillhandahålla tjänster till dig.
De uppgifter vi samlar in och hanterar görs utifrån rättslig förpliktelse, samtycke, avtal samt vårt
berättigade intresse för att kunna bedriva vår verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss för
att ändra eller radera de uppgifter som vi av rättslig förpliktelse inte behöver spara.
Personuppgifter kan komma att överföras till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Detta kan
t.ex. ske genom att personuppgifter lagras på servrar placerade i tredje land eller i anledning av
att vi anlitar IT- leverantör som tillhandahåller support och underhåll av IT-system från tredje
land. I de fall vi överför personuppgifter till tredje land kommer vi genom avtal och nödvändiga
andra åtgärder skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Lagringstid
Företaget kommer årligen att genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas, så länge vi av rättsliga skäl inte är skyldiga att behålla
uppgifterna.

Cookie-filer
Cookie-filer används för att hemsidan ska fungera optimalt och ge dig den bästa möjliga
upplevelsen av den. Cookie-filer används även för webbstatistik och för att kunna göra
förbättringar på webbplatsen och skräddarsy information.
Hemsidan kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har
besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda
cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda
inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har
ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Ansvar
Dupix AB, 556877-7618, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter
behandlas i enlighet med GDPR. Avtal avseende personuppgiftsbiträde tecknas med de
samarbetspartners som företaget har, i de fall de hanterar personuppgifter som företaget är
ansvariga för.
Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
info@dupix.se eller 018-7011420.
Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om användningen av de personuppgifter
som rör dig. På din begäran eller på eget initiativ kan vi rätta eller radera uppgifter.
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen
(www.datainspektionen.se).